Komitelerimiz

Komitelerimiz

NATO

4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 17 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifak üyelerinin oluşturduğu NATO Komitesi, NATO üye ülkelerini ilgilendiren gündem maddeleri üzerine çözüm üretmek ve herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapma amacıyla oluşturulmuş bir komitedir. NATO Komitesi, Kriz Ekibi tarafından belirlenen komite işleyişine uygun krizlerle sürdürülecek’’Yarı Kriz’’ komitesidir.

LİDERLER

Ülkelerini ve politikalarını temsil eden geçmişte ya da günümüzde var olan dünyanın ileri gelen liderlerinin oluşturduğu Liderler Komitesi, akademi ekibi tarafından yazılan komite senaryosunun yönlendirmelerine göre ilerleyen bir komitedir.Kriz ekibinin sürekli olarak göndereceği krizlere göre işleyişin sürdürüleceği Liderler Komitesi bir kriz komitesidir.Ülkelerini temsil eden liderlerin politikaları doğrultusunda uygun çözüme ulaşması Liderler Komitesi’nin hedefidir.

ASKERİ GÜVENLİK

G20 üye ülkeleri ve gözlemci ülkelerin delegelerinin katılım gösterdiği Askeri Güvenlik Komitesi, global dünya sorunlarının siyasi aşamalarıyla getirdiği askeri gerekçeleri ve sorunları ülkelerin politikaları doğrultusunda uzlaşma ve çözüme ulaştırma amacıyla oluşturulmuş bir komitedir.Askeri Güvenlik Komitesi, kriz ekibi tarafından gerekli durumlarda uygun görülen krizlerle komite işleyişinin sürdürüleceği bir ana komitedir.TİCARET VE EKONOMİ

Dünya ekonomisi dengelerinin uluslararası boyutta nedenleri ve sonuçlarıyla G20 üye ülkeleri delegeleri tarafından ülkelerin politikaları doğrultusunda tartışıldığı, sonucunda çözüme ulaştırıldığı bir komitedir.Kriz ekibi tarafından belirlenen komite işleyişine uygun krizlerle sürdürülen bir ‘’Yarı Kriz’’ komitesidir.

TEKNOLOJİ

Gelişen teknolojinin uluslararası düzeyde ortaya çıkardığı sorunların, teknolojinin dünya üzerindeki etikliğinin ve kapsadığı konu başlıklarının akademi ekibi tarafından oluşturulan gündem maddeleri altında tartışıldığı,sonucunda ülkelerin politikaları doğrultusunda çözüm önerilerini oluşturduğu bir ana komitedir.

HAK VE ETİK

Hak ve Etik Komitesi, uluslararası konularda sürdürülen ve gündem maddelerine uygun olarak işlenen diyalogların uzlaşmacı ve çözüme yönelik tartışmalarla yürütüldüğü bir komitedir.G20 üye ülkelerinin delegelerinin söz sahibi olduğu Hak ve Etik Komitesi, ana komite olarak yer almaktadır.

MARVEL

Marvel’in güç dünyasında değişen dengelerin sözcüleri Marvel karakterlerinin oluşturduğu bu komite akademi ekibi tarafından yazılan senaryonun işleyişine göre şekillenecek bir fantastik komitedir.Kriz ekibinin sürekli olarak göndereceği krizler doğrultusunda ilerleyecek ve gizemlerin açığa vurulacağı bir kriz komitesidir.